2009-03-04

လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ေရး စိတ္မေအးနဲ႔

လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ေရး စိတ္မေအးနဲ႔

မူဆလင္ဘာသာဝင္ေခၚေတာကုလားတုိ႕သည္ဗမာ၊ကရင္၊ရခုိင္၊မြန္၊ကခ်င္၊ကယားစေသာ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဝါးမ်ဳိရန္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ သာသနာကုိ ဝါးမ်ဳိရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားအား ထုတ္လ်က္ ရွိၾကပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားတို႕ဟာ စိတ္ေကာင္းရွိ၍ ၊ မိတ္ေဆြ တာဝန္ေက်ပြန္တတ္ၾကတယ္ ။ လူခ်င္း နီးစပ္လာလ်င္ ဘယ္လူမ်ိဳးကို မဆို ၊ ခင္မင္တတ္ၾက ၊ ယံုၾကည္တတ္ၾကတယ္ ။ မူဆလင္တို႕ဟာ ဤ အခ်က္ကို ၊ ခ်က္ေကာင္းသိ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထိမ္းျမားကာ ၊ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ သိမ္းသြင္းေနၾကပါတယ္ ။
ရိုးရိုးသိမ္းသြင္း၍ မရလွ်င္ ေငြေၾကးျဖင္႔ ပစ္ေပါက္၍ သိမ္းသြင္းၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြရာမွာျဖစ္ေစ သံုးရာမွာျဖစ္ေစ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ မတူပဲ စနစ္တက်မရွိဘဲ ေပါ႔ေပါ႔ တန္တန္သေဘာထားၾကတယ္။ သံုးလွ်င္လည္းမသိ ကုန္လွ်င္ကုန္မွန္မသိဘဲ ေနာက္ဆံုး ကုန္သြားသည္႔ အခါ ထိုဒုကၡကို ရင္မဆိုင္ရဲၾကသျဖင္႔ လူမ်ိဳးႏွင္႔ဘာသာကို ေဘးခ်ိတ္ျပီး ၾကံဳတက္ၾကတယ္။ လူမ်ိဳးႏွင္႔ဘာ သာကို ၀ါးမ်ဳိမခံရေအာင္ ဤအခ်က္ကုိလည္း အထူးသတိျပဴ ေစခ်င္ပါတယ္။ သတိမျပဳမိၾကပါက ကုလား တုိ႕ ေထာင္ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မိသြားႏုိင္ပါတယ္။
ျမန္မာတုိင္းရင္းသူတုိ႕ကုိ ထိမ္းျမားရန္လြယ္ကူသျဖင့္ မူဆလင္တုိ႕က သူတုိ႕၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္လက္ ကမ္းစာေစာင္တြင္ ‘ ျမန္မာတုိင္းရင္းသူတုိ႕ကို ျပည္တန္ဆာမႏွင့္ တူေနေၾကာင္း၊ လက္ထပ္ဖုိ႕ လြယ္ေၾကာင္း ‘ ေဖာ္ညႊန္းေရးသားထားရာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရင္နာစရာ ေကာင္းသလဲ ဆုိတာ၊ မူဆလင္ ေခၚေတာေတြ ဘယ္ေလာက္ ယုတ္မာရိုင္းဆိုင္းလည္းဆိုတာ သိရွိလိုပါတယ္။ ေနာက္ျပီး မူဆလင္ ကုလားေတြက အဆင့္အတန္း၊ ရာထူး အဆင့္အတန္း အလုိက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသူ တစ္ေယာက္ယူႏိုင္သူတိုင္းကုိလည္း ေငြေၾကး ေထာက္ပ့့ံကာ ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ဳိႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစား လ်က္ရွိရာ ဘာသာေရးအေျခခံ ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္နည္းပါးပါက ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ား (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႕ဟာ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားမွာ မလြဲ ဧကန္ပါဘဲ။
ျမန္မာတုိင္းရင္းသူတုိ႕ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံရွိေစရန္ မိဘမ်ား ၊ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အသင္းဖြဲ႕မ်ားမွာ တာဝန္အရွိဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းပုဂိၢဳလ္မ်ားက တုိင္းရင္းသူ တုိင္းရင္းသား တုိ႕အား ကေလးဘဝ မွစတင္၍ သာသနာေတာ္အေၾကာင္း နားသြင္းေပးျခင္း၊ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္၌ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ တက္ေရာက္ခုိင္းျခင္း၊ လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီး မဆက္ဆံရန္ မထိမ္းျမားရန္ ေၾကာင္းက်ိဳးညႊန္ျပဆုံးမျခင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္မည္႔ သမိုင္း ေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပျခင္း စသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိမျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ယင္းသုိ႕ေဆာင္ရြက္မွသာ ေနာင္မွေနာင္တရ ၾကသူမ်ား မျဖစ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသူတိုင္းရင္းသားတုိ႕ဟာ ဤအခ်က္ကို ဥာဏ္ မ်က္စိပြင့္လင္းဖုိ႕လုိပါတယ္။ ကုလားတုိ႕က‘ ျမန္မာတုိင္းရင္းသူတစ္ေယာက္ကုိရလွ်င္ သူတုိ႕ ဘာသာ ေရး လူမ်ဳိးေရးအတြက္ စစ္သားငါးရာ ရသည္ႏွင့္တူသည္ ‘ ဟု ဆုိထားပါတယ္။
အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ ကုိယ့္အမ်ဳိးဘာသာမကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ႕ အေရးျမန္မာ တုိင္းရင္းသားအေပါင္းတုိ႕ စိတ္ေအးမေနသင့္ၾကပါဘူး။

အဆိပ္ပင္ေရမေလာင္းသင့္

အဆိပ္ပင္ေရမေလာင္းသင့္

ကုလားဆုိးတုိ႕က သူတုိ႕ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ (၇၈၆) ဟူေသာသေကၤတ၊ လျခမ္း သေကၤတ မ်ားျပဳလုပ္ ထားတတ္ၾကရာ ယင္းဆုိင္မ်ားမွာ ေစ်းမဝယ္ဘဲ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားပုိင္ဆုိင္မ်ားမွာသာ ေစ်းဝယ္ သင့္ၾကပါတယ္။ ကုလားဆုိးတုိ႕ဆုိင္မွာဝယ္လွ်င္ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္းသည္ႏွင့္ တူပါတယ္။
တစ္ခါက ကမာၻေက်ာ္ မင္းကြန္းတိပိ႗ကေရဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏တပည့္မ်ား ကုလား ဆုိင္မ်ားမွာ အေဆာက္အဦးပစၥည္းမ်ားဝယ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ‘ ကုလားဆုိင္မ်ားက (၁)က်ပ္သာ အျမတ္တင္၍ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ဆုိင္မ်ား (၁၀)က်ပ္အထိ အျမတ္တင္ရင္ေတာင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားပိုင္ ဆိုင္မ်ားမွာသာ ဝယ္သင့္တယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ ကုလားတုိ႕ျမတ္တဲ့ (၁)က်ပ္ က အမ်ဳိးဘာသာဖ်က္ဆီးမဲ့(၁)က်ပ္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတုိ႕ျမတ္တဲ့(၁၀)က်ပ္က ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္မွာျဖစ္လုိ႕ပဲ ‘ လုိ႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မႈခဲ့ပါတယ္။ ေၾသာ္.. ကမာၻေက်ာ္ ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း ကုိယ့္အမ်ိဳး ကုိယ့္ဘာသာ အတြက္ ရတတ္မေအးရွာပါတကား။
သုိ႕ေသာ္လည္း ကုန္မာဆုိင္ ၊ အထည္ဆုိင္ ၊စက္ပစၥည္းဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊မ်က္မွန္ဆိုင္ စေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအားလုံး ယင္းတုိ႕ပါးစပ္ထဲမွာ ဝါးမ်ိဳခံထားၾကရ၍ ျမန္မာ ပုိင္ဆုိင္မ်ား နည္းပါးလွသျဖင့္ ကုလားတုိ႕၏ ဆုိင္မ်ားမွာ ေစ်းမဝယ္ရုံသာမက ျမန္မာဆုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေထာင္ ဖုိ႕လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္လ်က္နဲ႔ ျမန္မာပုိင္ ဆုိင္မရွိလုိ႕ ကုလားဆုိင္မွာ ဝယ္လာ ရတာဟာလည္း ရင္နာစရာ မိမိတုိ႕၏ ၾကီးက်ယ္ေသာ ညံ့ဖ်င္းခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဤစာကုိဖတ္ရႈျပီး ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးျပသာနာမ်ား၊မျဖစ္ပြားဘဲ ကုိယ့္အမ်ိဳး ၊ကုိယ့္ဘာသာ မကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း ၊စည္းရုံးျခင္း ၊ပညာေပးျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံက ၾကိဳးစားသင့္ ၾကပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား မၾကိဳးစားဘဲ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေနၾကလွ်င္ျဖင္႔ တစ္ခ်ိန္က တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ အိႏိၵယႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႕လုိ လူေပါၾကီး လုိ႕ေခၚတဲ့ မူဆလင္ကုလားဆုိးတုိ႕၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကုိ လွလွၾကီး ခံၾကရမွာ မလြဲပါဘူး။

ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံး အႏၲရာယ္ေကာင္ေတြ

ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးအႏၲရာယ္
(သုိ႕မဟုတ္)
ဇီ၀ိန္ေခၽြမဲ့ လက္နက္ပုံး

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရခုိင္ အစရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အေပါင္း တုိ႕ဟာ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ အဓြန္႕ရွည္ၾကာစြာ တည္တန္႕ျပီးေတာ့ ကမာၻ႕ေျမပုံမွာ ျမန္မာ့ေျမပုံ အျပီးအပုိင္ မကြယ္ေပ်ာက္ေစဖုိ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာဖတ္ရႈမိိသမွ် ရွာေဖြစုေဆာင္းမိသမွ်တုိ႕ကုိ ညဏ္မီသမွ် အက်ဥ္း႐ံုးျပီး ရုိးသားစြာ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိတင္ျပရသည္မွာ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္ဘာသာကုိမွ ေစာ္ကားလုိစိတ္၊ မလုိမုန္းတီးစိတ္ မရွိပဲ ယေန႕ ပစၥဳပၸဳန္ ကာလမွာ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနခဲ့ၾကပါလွ်င္ တစ္ေန႕ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေျမး၊ျမစ္၊တီ၊ကၽြတ္ တုိ႕လက္ထက္ ေနာင္အႏွစ္ ၁၀၀ ၊ ၁၅၀ ဆုိလုိသလုိအတြင္းမွာ ) ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား ေတြဟာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ကုိယ္မ်က္ႏွာငယ္ၾကရျပီး ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ျပီး နလန္မထူ ႏုိင္ေတာ့ၾက ေတာ့ဘဲ မေထြးေလးလုိ ေျမြမ်ဳိမခံေရး အတြက္ အထူးတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ကုိ ဟုတ္မွာပဲလုိ႕ဖတ္၍ ေကာင္းရုံ အေနထားမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ယုတိၲယုတာနဲ႕ယွဥ္ျပီး တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကေစလုိပါတယ္။ ေနာက္ျပီးရဟန္းရွင္လူတုိ႕ဟာ မိမိတုိ႕ရဲ႕ က႑အလိုက္ သတိဝီီရိယထားျပီး အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႏိုးၾကားျပီး ဝုိင္းဝန္းကာကြယ္ၾကေစလုိပါတယ္။ သတၲဝါေတြဟာ မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွသာ အသက္ရွင္သန္ ေနထုိင္ၾက မယ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားက အတၲာ ဟ္ိ အတၲာေနာ နာေထာ မိမိကုိယ္သာ မိမိကို္းကြယ္ရာလုိ႕ ေဟာၾကားေတာ္မႈပါတယ္။ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မႈခဲ့တဲ့ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္ေတြ ထဲမွာၾကည့္ လွ်င္ တိရစာၦန္ေတြထဲမွာ ႏူးညံ့လွပႏုနယ္တဲ့ သမင္တုိ႕ပင္လွ်င္ မိမိတုိ႕ရဲ႕ သားငယ္သမီးေတြကုိ လူမုဆုိးတုိ႕ရဲ႕ေဘးရန္က လြတ္ေျမာက္ေစရန္ သမင္တုိ႕ တတ္အပ္တဲ့ မာယာကုိ္ သင္ၾကားေပးၾကတာ ကုိ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။
သက္ရွိျဖစ္တဲ့လူတုိ႕ တိရိစာၦန္တုိ႕မဆုိထားဘိ၊သက္မဲ့ျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္မန္းမာလာတုိ႕ ေတာင္မွ ဥပမာ-ႏွင္းဆီ ပင္မွာရွိတဲ့ဆူးတိုိ႕ သဲကႏၲာရမွာ ရွားရွားပါးပါးေပါက္တဲ့ ေဇာင္းရွားပင္တုိ႕၊ ႏွင္းမုန္တုိင္းထန္ တဲ့ အရပ္မွာေပါက္တဲ့ ထင္းရႈးတုိ႕ဟာလည္း သဘာဝ နဲ႕သက္ရွိသတၲဝါတုိ႕ရဲ႕ ေဘးဒဏ္မွ ကာကြယ္ရပ္ တည္ျပီး အရြက္အေနအစား ပင္စည္အေနအထား ထူျခားစြာ ေပါက္ေရာက္ၾကပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ မိမိတို႕ရဲ႕ ေမြးရာဇာတိ ႏုိင္ငံမွာ မကြယ္ပေစဖုိ႕အေရးကုိ ဆက္လက္ျပီး တင္ျပရပါလွ်င္ ယေန႕ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဟာ နယ္နမိတ္အားျဖင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္မွ တရုတ္ျပည္၊ အေရွ႕ဘက္မွ ေလာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ ယုိးဒယားျပည္၊ အေနာက္ေတာင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ အေနာက္ဖက္အိႏိၵယ စသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံ နဲ႕နယ္နမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ျပီး အစာေရစာေပါမ်ားျပီး အစာေရစာေပါမ်ားေပမယ့္ လူဦးေရအားျဖင့္္ေရာ လူသိပ္သည္း ထူထပ္မႈပါ ကုန္းေခါင္ေတာ ေတာင္ ထူထပ္တဲ့ေလာႏုိင္ငံကလႊဲလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ လူဦးေရ အနည္းဆုံးနဲ႕ အက်ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ နယ္နမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ေနတဲ့ တရုတ္ျပည္နဲ႕ အိႏိၵယျပည္တို႕ဟာ ကမာၻေပၚရွိႏုိင္ငံမ်ားေတြမွာ လူဦးေရပထမနဲ႕ဒုတိယ လုိက္ျပီးေတာ့ကမာၻလူဦးေရရဲ႕ (၄၀) ရာခုိင္ႏွဴန္းနီးပါခန္႕ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘုရင္အေနာ္ရထာကစျပီး က်န္စစ္သားစတဲ့ သာသနာျပဳမင္း ေတြ ၊ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ ၊ မဟာမင္းေခါင္ ၊ အေနာ္ရထာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ မြန္သူရဲေကာင္းသမိန္ဗရမ္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အစရွိတဲ့စစ္သူၾကီးေတြ၊ သူရဲေကာင္းေတြ၊ ဝန္ၾကီးပေဒသ ရာဇာ၊ ရာဇသၾကၤန္၊ ဦးေပၚဦးအစရွိတဲ့ ပညာရွိအမတ္ၾကီးေတြ၊ ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ဦးဗုဒ္ အစရွိတဲ့ သာသနာ႕အာဇာနည္ၾကီးေတြ စသည္ျဖင့္ ေရး၍ မကုန္နုိင္ဖြယ္ရာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေႏွာင္းေခတ္က ေက်းဇူးရွင္ၾကီး ေတြရဲ႕ လု႕ံလဥႆာဟေၾကာင့္သာ ပထဝီအေနထားအရ အႏၲရာယ္ ရွိေပမယ့္ ယေန႕တို္င္ေအာင္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ၾကျပီး ကမာၻမွာ ျမန္မာေဟ့ လုိ႕ေခၚဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲမွာ မဟာဗႏၶဳလက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မွစျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတို႕ က်ဆုံးရတဲ့ အခ်ိန္အထိ (၁၂၃) ႏွစ္တိုင္တုိင္ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ စတဲ့ တုိင္းရင္း သား အာဇာနည္တုိ႕ေသြးေျမက် တုိက္ပြဲ၀င္ျပီး လြတ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လည္ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ေတြနဲ႕ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေဖာ္မျပရေသး တဲ့ျမန္မာ့ အာဇာနည္ ပုဂၢဳိလ္ၾကီး ေတြကသာ ေႏွာင္းအတိတ္က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳခဲ့ၾကပါလွ်င္ ယေန႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္လု“ျဖစ္လွ်င္ လည္းျဖစ္ေနပါမယ္။ သုိ႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ဘာသာျခားေတြၾကားမွာ ၾကားမွာ ၾကြင္းက်န္ရစ္ သူတုိ႕ဟာမ်က္နာငယ္ဘဝ ေရာက္ ေနၾကရမွာ အမွန္ပါဘဲ။
အဲဒီေတာ့ ယေန႕မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိသူတုိင္းဟာ မည္သည့္ဆုလာဘ္ကုိမွ မေမွ်ာ္ကုိးဘဲ မိမိတုိ႕ရဲ႕ ရင္ေသြးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႕အတြက္ မိမိတုိ႕လက္လွမ္းမီသမွ် ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းသင့္ၾကပါတယ္။
ယေန႕ပစၥဳပၸန္ေခတ္မွာ ကာကြယ္ၾကမွသာ ကမာၻေျမေပၚမွ ျမန္မာ့ေျမ ပုံမေပ်ာက္မွာကုိ အထူး ဂရုျပဳ သင့္ၾကပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ဘယ္လုိအႏၲရာယ္ဘယ္လုိအေၾကာင္းရင္းနဲ႕ ေပ်ာက္ကြယ္ ႏုိင္ဖုိ႕ အလားအလာရွိမလဲလုိ႕ ညဏ္မီသေရြ႕သတၲဳခ်ျပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖုိ႕လုိပါတယ္။
ပထမအားျဖင့္ လူဦးေရမ်ားျပားလွတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း (၃)ႏုိင္ငံ ျဖစ္တဲ့ (၁) တရုတ္ ၊ (၂) ဟိႏၵဴ အိႏိၵယ ၊ (၃) အစၥလာမ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၃)ႏိုင္ငံမွ လူေတြဟာ ေရွးေရွးေခတ္မ်ားကလုိ ေရၾကည္ရာ မ်က္ႏုရာဆုိသလုိ အရပ္ေတြကိုိ လူလုံးလုိက္လွိမ့္ျပီးေတာ့ အဓမၼနည္းနဲ႕ ဝင္လာျပန္ျပီဆုိပါက တုိင္းရင္း ျမန္မာႏြယ္ဖြားတုိ႕ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ျမဳပ္ကြယ္သြားရန္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ၾကရတာ ကေတာ့ ဥပေစၧဒကကံျဖတ္လုိ႕ ရုတ္တရက္ ေသဆုံးရသလုိပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ေခတ္မီတုိးတက္လာတဲ့ (၂၀)ရာစု ေနာက္ပုိင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီး အျပီးမွာဒီလုိ မဟားဒယားနည္းနဲ႕ျဖစ္ေစ၊ အဓမၼနည္းႏွင္ျ့ဖစ္ေစ၊ မတရားျပဳက်င့္ဖုိ႕ကုိ လုံးဝမလြယ္သ ေလာက္ပါဘဲ။ တိတိက်က်တင္ျပရပါလွ်င္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သာဓက တစ္ခုေတာ့ရွိ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၾကီး အျပီး တရုတ္ျပည္ၾကီးကုိ ခ်န္ေကရွိတ္ထဲမွ ေမာ္စီတုန္း ကြန္ျမဴနစ္တုိ႕ သိမ္းပုိက္ၾကျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ တိဘက္ျပည္ကုိ သူတုိ႕တရုတ္ျပည္က ပိုင္ဆုိင္တယ္ဆုိျပီး မတရားသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ပဲတိဗက္လူမ်ဳိး (၃)သန္းခန္႕ရွိသည့္ ေနရာမွာတရုတ္ (၈) သန္းကုိ ေနရာခ်ထားပါတယ္။ တိဗက္လူမ်ဳိး ေတြကို ဝါးမ်ဳိပစ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ တရုတ္ျပည္က ကမာၻမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး နုိင္ငံျဖစ္ျပီး ထုိအခါက သန္းေပါင္း (၇၀၀) ခန္႕ကလည္းရွိ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အရွိန္အဝါကလည္း အလြန္ေကာင္း ေနေတာ့ ကမာၻက ျငိမ္ေနလုိက္ၾကပါတယ္။
၁၆-၁၇-၁၈ ရာစုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ေႏွာင္းအတိတ္ကဥေရာပ ကုိလုိနီမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အဂၤလိပ္၊ စပိန္ ၊ေပၚတူဂီ၊ျပင္သစ္ဒတ္ခ်္တုိ႔က ေတာင္/ေျမာက္အေမရိက ၁/၂ တို႔နဲ႔ ၾသစၾတီးရီးယား တုိ႕ကုိ နယ္ခ်ဲ႕ျပီး အဲဒီေဒသမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားလူနီေတြ၊ အင္းေကာေတြနဲ႕ၾသစၾတီးရီးယားက အေဘာ္ရီဂ်င္းေတြကို မ်ဳိးျဖဳတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ၾသစၾတီးရီးယားတုိက္နားက ဘက္(စ္)ေမးနီးယားကၽြန္းဆုိလွ်င္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႕ လုံးဝ မ်ဳိးျဖဳတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာက တင္ျပခဲ့သလုိ (၂၀)ရာစု ေနာက္ပုိင္းမွာအဲဒီလုိ အႏိုင္က်င့္မႈေတြဟာ ေတာ္ေတာ့ကုိ ပေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အျခားတစ္နည္း အားျဖင့္ သတိျပဳသင့္တာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကျပီး ေၾကာက္ဖုိ႕ေကာင္းတာက အိမ္နီးခ်င္း( ၅)ႏိုင္ငံ အနက္(၁)တရုတ္(၂)ဟိႏၵဴအိႏိၵယ၊(၃)ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစၥလာမ္ေခၚေတာတုိ႕ဟာ တစိမ့္စိမ့္ဝင္လုိ႕ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့သူတုိ႕က တစိမ့္စိမ့္ေသြးေႏွာျပီးဝါးမ်ဳိလုိ႕ျဖစ္ေစ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႕ ေပ်ာက္ကြယ္ ၾကမယ့္ အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိလူဦးေရသန္း (၄၀) ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တရုတ္၊ ဟိႏၵဴကုလားဦးေရ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည္ တစ္သန္းပတ္ဝန္းက်င္ထက္ မပုိေသာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္သူတုိ႕ရဲ႕ လက္ရွိ အင္အားကုိ ေၾကာက္ရာမရွိပါဘူး။
မဟာယာနႏြယ္ဝင္ တရုတ္နဲ႕ဟိႏၵဴကုလားတုိ႕ဟာ တုိင္းရင္းသားသူတို႕နဲ႕ ေပါင္းေဖာ္ လက္ထပ္ၾကလွ်င္လည္း မ်ဳိးဆက္၂ ဆက္၊ ၃ဆက္ ေလာက္မွာ ၊ ပင္မျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ား (ေဒသခံမ်ား)နဲ႕ ေရာေႏွာသြား တတ္ၾကပါတယ္ ။ ေအးခ်မ္းစြာ လက္တြဲ ေနထုိင္ၾကျပီး ထင္ရွားေလာက္တဲ့ ပ႗ိပကၡေတြလည္း မရွိခဲ့ၾက ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေခၚတဲ့ ေခၚေတာႏုိင္ငံ အစၥလာမ္ကုလားဆုိးတုိ႕ရဲ႕ဝါးမ်ဳိခံရမယ့္ ေဘး အႏၲရာယ္ကေတာ့ အမွန္တကယ္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ တစိမ့္စိမ့္ မသိလုိက္မသိဘာသာ ဝါးမ်ဳိခံ ရတာ ကေတာ့ ေသာက္ေရအုိးေအာက္ကခံတဲ့ ကရြတ္ေခြေဆြး သလုိပါပဲ။ သူတုိ႕ရဲ႕အႏၲရာယ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ သန္း(၄၅)သန္းခန္႔သာရွိတဲ့ တုိုင္းျပည္ငယ္ကုိ မေျပာနဲ႕ ယေန႕ စက္မႈလက္မႈထြန္းကားျပီး ေမာ္ေတာ္ကား ၊ ေလယဥ္ပ်ံေတြနဲ႕ အာကာသကုိေတာင္ ျဂဳိလ္တု လြတ္တင္ေနတဲ့ သန္းေပါင္း (၈၀၀) ခန္႕ရွိတဲ့ အိႏၵ္ိယႏိုင္ငံကေတာင္ အေတာ့္ ကုိလန္႕ေနရွာတယ္။ လန္႕ဆုိုဟိႏၵိဳဘာသာ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသား တုိ႕ဟာ ေႏွာင္းအတိတ္က ခဲမွန္ဘူးတဲ့ စာသူငယ္လုိရာဇဝင္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ မူဆလင္ ဘုရင္တုိ႕ရဲ႕ အႏုနည္း အၾကမ္းနည္း နည္းေပါင္းစုံတုိ႕နဲ႕အဓမၼ တစ္စတစ္စ နယ္ခ်ဲ႕ခံခဲ့ရတဲ့အျပင္ အဂၤလိပ္တုိ႕ထဲမွ အိႏိၵယလြတ္လပ္ေရးရယူေတာ့ မူဆလင္မ်ားတဲ့ အရပ္ေတြကုိ သီးျခားႏုိင္ငံ အေနနဲ႕ ဖဲ့ေပးခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေတာင္ယေန႕အိႏိၵယျပည္ထဲမွာ မူဆလင္(၁၀) ကုေ႗(သန္းေပါင္း၁၀၀)ရွိ ေနပါေသးတယ္။ (ရွမ္းျပည္၆၀၀၀၀စတုရန္းမုိင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၅၄၅၀၀စတုရန္းမုိင္ရွိ၍) ရွမ္းျပည္နယ္ေလာက္ အ က်ယ္ အဝန္းထက္ငယ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာ မူဆလင္ေခၚေတာ သန္း(၉၀)ခန္႕ မဆန္႕မျပဲရွိေနျပီး အိႏိၵယပုိင္ အာသံျပည္ထဲကုိ တစိမ့္စိမ့္ ဝင္ျပီး (လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႕အတြင္း မွာပင္ ေခၚေတာ ၃ သန္းေက်ာ္တုိ႕ခိုးဝင္ခဲ့ၾကျပီး) မသိမသာ အေျခခ်ခဲ့ရာမွ ယေန႕ အာသံျပည္နယ္သား (၂၅)ရာခုိင္ႏွဴန္း ခန္႕ဟာ ေခၚေတာနဲ႕ ေခၚေတာအအႏြယ္တုိ႕ျဖစ္ေနၾက ျပီျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွျပည္နယ္သားေတြက မခံရပ္ႏုိင္ျဖစ္လုိ႕၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ္းေၾကာင့္လူ ၃-၄ေထာင္ခန္႕ ေသဆုံးခဲ့ၾကရပါ တယ္။ အိႏိၵယပါလီမန္မွာလည္း-ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ျပဌာန္းျပီး အိႏိၵယ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ မုိင္ (၂၅၀၀) ေက်ာ္မွာ တပ္စခန္းေတြ ညမီးေမာင္းေတြ၊ ေခတ္မီကိရိယာေတြ၊ အေစာင့္တပ္သားေတြနဲ႕ မတရားခုိးဝင္သူမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႕လို႕ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ဘ႑ာေတာ္ေငြကုေ႗ခ်ီျပီး အကုန္က် ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအားျဖင့္ ဒီျပသာနာကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံဟာ အေတာ့္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုလားတုိ႕ရဲ႕ အယူဝါဒျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ လုိ႕ ေအာက္ပါေမးခြန္းေတြကုိေမးသင့္ပါတယ္။

၁။ ဥေရာပတုိက္ရွိ ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႕ဟာ ၁၂ ရာစုေလာက္က ဘာေၾကာင့္ထိတ္ထိတ္ျပာ ျပာျဖစ္ျပီး ကရူးဆိတ္ေခၚတဲ့ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕႔စည္းျပီးေတာ့ မူဆလင္စစ္တပ္ေတြကုိ ေသြးေခ်ာင္းစီး တမွ် ခုခံ ကာကြယ္ခဲ့ၾကသလဲ။

၂။ သန္းေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီးကမာၻမွာ လူဦးေရဒုတိယအမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ဘာေၾကာင့္ ခဲမွန္ဘူးတဲ့ စာသူငယ္လုိ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္လာလွ်င္ လန္႕ေနရပါသလဲ။

၃။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးေတြ ဘာေၾကာင့္အိမ္တြင္းပုန္းစနစ္က်င့္သုံးေနရသလဲ။

၄။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ အုရဒူေခၚတဲ့ ဘာသာစကားေပၚေပါက္လာရသလဲ။

၅။ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ၉-တုိင္း၊ ၉-ဌာနသုိ႕ သာသနာျပဳေစလြတ္ေတာ္မႈခဲ့တဲ့ သီရိဓမၼာေသာက မင္းတရားၾကီး မဇိၥဳမေဒသမွာ ျပဳစုထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီးနဲ႔အတူ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ အျပီးအပုိင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါသလဲ။

၆။ ကၽြန္းစုေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပုိင္ အစရွိတဲ့ ေဒသၾကီး တစ္ခု လုံးမွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ ရသလဲ၊ စသည္ျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားအျပင္ အျခားေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းေတြအမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။
အထက္ပါေမးခြန္းေတြကုိ ေျဖဆုိဖုိ႕အတြက္နဲ႕ အမ်ဳိးေပ်ာက္မည္ကုိ စုိးေၾကာက္ဖုိ႕အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္တုိ႕ကုိ စနစ္တက်ေလ့လာသင့္ၾကပါတယ္။
၁။ အစၥလာမ္ဘာသာစတင္၍ ေပၚေပါက္လာပုံ
၂။ ေရွးကပါးရွား(ယခုအီရန္)ႏုိင္ငံမွ ေဇာ္ရုိးစကားဘာသာဝင္မ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းကြယ္ေပ်ာက္ရပုံ။
၃။ ဥေရာပသုိ႕မြတ္ဆလင္စစ္တပ္ မားဘာသာေရးနယ္ခ်ဲ႕တုိက္ခုိက္ၾကပုံ။
၄။ အိႏိၵယတုိက္ငယ္သုိ႕ အာရပ္၊အာဖဂန္၊ မဂုိ မူဆလင္ဘုရင္မ်ား စစ္ခ်ီ၍အဓမၼသသာသနာ ျပဳၾကပုံ။
၅။ ကၽြန္းစုေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား သီရိဝိဇယ အင္ပါယာၾကီးနဲ႕တကြ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၁၈၀၀ခန္႕ထြန္းကားခဲ့ျပီးမွ ကြယ္ပရပုံ(ေအဒီ၃ရာစုမွ၊ေအဒီ၁၅ရာစုအထိ)
၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕အစၥလာမ္ဘာသာ။
၇။ တရုတ္ျပည္၊မြန္ဂုိလီးယားျပည္၊ဂ်ပန္၊ကုိရီးယားစေသာ အေရွ႕ဖ်ားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္
ဘာသာ၊
၈။ ယေန႕ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ အစၥလာမ္နဲ႕မူဆလင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခအေန။

စသည္တုိ႕ကုိေလ့လာၾကည့္မွသာ သေဘာေပါက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသုိ႕ သေဘာေပါက္ ပါမွ မူဆလင္ကုလားတုိ႕ဟာ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံး အႏၲရာယ္ေကာင္ေတြ ဆုိတာသိလာပါ လိမ့္မယ္။

(၇၈၆) ကုိ ေရွာင္ေစလုိ

(၇၈၆) ကုိ ေရွာင္ေစလုိ

ဒီစာအုပ္လာသမုိင္းေၾကာင္းမ်ား မသိၾကေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႕ ကုလာဆုိင္မ်ားတြင္ ေစ်း ဝယ္တာကုိ အျပစ္မဆုိသာေသာ္လည္း ဒီေန႕ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္လုိ႕အမည္ခံေနၾကေသာကုိရင္မ်ား ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုလားဆုိင္မ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ေနၾကတာကုိ ေန႕စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနၾကရ၍ ဘာသာေရး ဗဟုသုတနည္းပါးျပီး မ်ဳးိခ်စ္စိတ္ သာသနာစိတ္ ေခါင္းပါးၾကေသာ ဤအရွင္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ ကိုယ့္အမ်ဳိး ကုိယ့္ဘာသာအတြက္ရင္မေအးစရာျဖစ္ရပါ၏။ ရွင္ရဟန္းတုိ႕သည္ သူတုိ႕ဆုိင္မ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ က် ေစ်းမဝယ္ၾကရုံ မက မသိ နားမလည္ၾကတဲ့ တိုိင္းရင္းသားမ်ား ေစ်းဝယ္တာ ကုိျမင္ရင္ ေတာင္ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတာ ျမစ္သင့္ေပသည္။ ေခါင္မွစ၍မိုးမ လုံၾကလွ်င္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး အမ်ဳိးဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဴပါ။
ယခုအခါ ကုလားဆုိးတုိ႕သည္ (၇၈၆) ေရးထားလွ်င္ တုိင္းရင္းသားတုိ႕ ေစ်းမဝယ္ၾကမွန္း သိ၍ ယင္း(၇၈၆)ကုိ ျဖဳတ္၍ျဖစ္ေစ။ (<^7) ဟူေသာ ဏန္းအသစ္ထြင္၍ျဖစ္ေစ ေစ်းေရာင္းေနၾကျဖင့္ ကုလားဆုိင္ မဟုတ္မွန္း ေသခ်ာစြာေလ့လာျပီးမွ သာ ေစ်းဝယ္သင့္ၾကေပသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

အစၥလာမ္ဘာသာသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

သူတုိ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ ဟာ ခရစ္ေတာ္ ေပၚျပီး ၅၇၁ ခု၊ ဧျပီလ ၂၀ရက္ တနလၤာေန႕တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ မကၠာၿမဳိဳ႕ဘာရွင္မ်ဳိးႏြယ္စု၌ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။
မုိဟာမက္ဖခင္ဟာ သူမေမြးဖြားမီကပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရျပီး သူေျခာက္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ မိခင္ လည္းကြယ္လြန္ျပန္သျဖင့္ အဘုိးျဖစ္သူက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာင္ ၂-ႏွစ္ အၾကာ အဘုိးျဖစ္သူ လည္းကြယ္လြန္ျပန္ရာ ဦးေလးျဖစ္သူက ဆက္လက္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။
မုိဟာမက္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ သူထက္ ၁၅ႏွစ္ၾကီးေသာ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိ ခတိဂ်ာအမည္ရွိ မုဆုိးမတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျပီး ယင္းမုဆုိးမ၏ ကုလားအုပ္ဝန္တင္လုပ္ငန္းကုိ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္၍ လုပ္ကုိင္ရပါတယ္။
တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္မွာထင္ထင္ရွားရွား ယူထားတဲ့တရားဝင္မယား ၁၂ ေယာက္အျပင္ အေျမႇာင္မယားမ်ားလည္း မ်ားျပားစြာရွိေၾကာင္း (၁၆-၃-၇၉)ထုတ္တုိင္းမဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီလုိမယားေျမာက္ျမားစြာ ယူျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ အစၥာ လမ္ဘာသာအျမန္ဆံုး ျပန္႔ပြားေအာင္ပါပဲ။ ဒါတင္မကပါဘူး။ ဒီလုိအစၥလာမ္ဘာသာအျမန္ျပန္႔ပြား ေအာင္သူ႕ရဲ႕ ေနာက္လုိက္တပည့္တပန္းေတြကိုလည္း အနည္းဆုံးမယား (၄)ေယာက္ထိ ယူဖုိ႕တုိက္ တြန္းထားပါတယ္။
မုိဟာမက္ဟာ လားတင္လုပ္ငန္းအရ အီဂ်စ္၊ ပါလက္စတုိင္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီရီးယား၊ အီရတ္စေသာ ရဟူဒီ ဘာသာဝင္ ေဇာ္ရုိးစတားဘာသာဝင္းမ်ား ေနထုိင္ရာ အရပ္သုိ႕ကုန္သြယ္မႈ အရအႏွံေရာက္ရွိျပီး ထုိဘာသာတုိ႕၏ဘာသာတရားေတြကုိ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ယင္းသုိ႕ေလ့လာျပီးေနာက္ မုိဟာမက္ဟာ မိမိထင္ေပၚေက်ာ္ေစာေအာင္ အထက္ပါ ဘာသာၾကီး ၃ ရပ္တို႔မွ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူကအသက္(၄၀)အရြယ္မွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က အလာရွင္ျမတ္၏ ႏႈတ္ခပါဌ္ ေတာ္မ်ား ကုိ ပုိ႕ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ေတြမွာ အေတာင္ ၂-ခုမွစ၍ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ဆုိထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ပိ႗ကတ္သုံးပုံတြင္ တန္ခုိးေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ တန္ခုိးရွိေသာ စ်ာန္သမာပါတ္ရ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ငွက္ကဲ႔သို႔ ေတာင္ပံေပါက္ရန္မလိုပဲ စိတ္၊ ရုပ္တို႔၏ သတၱိထုူးအရ စ်ာန္သမာဓိျဖင့္ ေျမလွ်ဳိးျပီး မ်ဳိးပ်ံႏိုင္ပုံႏွင္႔ အလြန္ကြာျခားလွပါတယ္။
မိုဟာမက္ရဲ႕ အစၥလာမ္တရားမ်ားကုိ စတင္လက္ခံ ယုံၾကည္သူတုိ႕မွာ သူရဲ႕မယားၾကီး ခတိဂ်ာ၊ ေမြးစားသားအလိ၊ မိတ္ေဆြ အဘူတရ္ ၊ ဒိပ္လုိ႕ေခၚတဲ့ေက်းကၽြန္အားျဖင္႔ (၄)ဦးသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ဟာ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ခန္႕ အၾကာ ရဟူဒိဘာသာ ေပၚေပါက္ျပီး ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ အၾကာ ခရစ္ယာန္ေပၚေပါက္ျပီး ႏွစ္ ၆၀၀ ခန္႔အၾကာမွာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါတယ္။
သူျဖန္႕ခ်ိခဲ့တဲ့တရားဓမၼဟာလည္း အရင္းစစ္ၾကည္႔လွ်င္ ရဟူဒီ(ဂ်ဳး)ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတုိ႕ႏွင့္ မျခားနားလွပါဘူး။ အစၥလာမ္ဘာသာ၌ မိန္းမ်ားမ်ားယူႏုိင္ရန္ အဂၤါဇာတ္ အေရျပား လွီးျဖတ္ရမယ္ဆုိတာလည္း ဂ်ဳးဘာသာမွပင္ ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္္မ်ားက တစ္ေန႕လွ်င္ အၾကိမ္(၅၀)ဝတ္ျပဳၾကရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တျဖည္ျဖည္းေလ်ာ့က်လာရာ တစ္ေန႔(၅)ၾကိမ္ က်ဝတ္ျပဳရန္ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။
မူဆလင္ေတြက သူတုိ႕ဟာရုပ္တုကုိရွိမခုိးဘူးလုိ႕ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚမွာ ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကားတတ္ၾကေသာ္လည္း သူတုိ႕အားလုံးဟာ မကၠာမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္တုံးရွိရာ အရပ္ကုိ မ်က္ႏွာမူျပီး ဦးခ်ေနၾကတာကုိ ေတာ့သူတုိ႕ကုိယ္သူတုိ႕သဘာဝက်/မက်ဆန္းစစ္ၾကည့္မိၾကရဲ႕လားမသိပါဘူး။
မုိဟာမက္ဟာသူ႔အယူဝါဒျပန္႕ပြားေအာင္ စစ္ေရးအရနယ္ခ်ဲ႕သာသနာျပဳခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး လူသူစုေဆာင္းရန္ ခရီးသြားဝန္တင္လားမ်ားကုိ အၾကိမ္ေပါငး္မ်ားစြာ ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ျပီး ရြာငယ္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္သိမ္းပုိက္ကာ မကၠာျမဳိ႕ေတာ္က္ုိသိမ္းပုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ ေရာမ၊ အီဂ်စ္၊ အီရန္၊ စေသာ ႏုိင္ငံ(၅)ႏုိင္ငံအား စစ္တုိက္မည္လား၊ အစၥလာမ္ဝါဒ လက္ခံမည္လားလို႔ ရာဇသံေပးကာ အစၥလာမ္ဝါဒ လက္မခံေသာႏုိင္ငံမ်ားကုိ အႏိုင္တုိက္ကာ အဓမၼသာသနာျပဳခဲ့ပါတယ္။
သူတုိ႕ဘာသာျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္အလံမလဲ ေနာက္မဆုတ္တမ္း ဇြဲႏွင့္ တုိက္ခုိက္ခိုင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (ေအဒီ) ၆၃၂-ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ရုစလင္၊ ၆၃၈-ခုႏွစ္တြင္ ယူဖေရးတီးေဒသ၊ ၆၄၈-ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ၊ ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္စပိန္တုိ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ခရစ္ေတာ္တုိ႕ဟာ သတၲဝါေတြအေပၚၾကင္နာသနားၾကဘုိ႕ မသတ္ ျဖတ္ၾက ဘုိ႕ေဟာၾကားေတာ္မူၾကေပမယ့္ မုိဟာမက္ကေတာ့ လူေတြက ညႇင္းဆဲသတ္ျဖတ္ျပီး သာသနာျပန္႕ပြား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရားတစ္ဆူရဲ႕လုပ္ရပ္ ဟုတ္သလား ဆုိတာ စဥ္းစားစရာေတာင္လုိမယ္မထင္ပါဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ဘာသာေရးနယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာေရး အတြက္ မြန္ျမတ္တဲ့စစ္ပြဲလုိ႕အမည္တပ္ျပီး ဆင္ႏြဲၾကဖုိ႕လႈပ္ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻသမုိင္းရာဇဝင္ အေစာင္ေစာင္မွာ မုိဟာမက္ေပၚျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ဘာသာေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ မၾကာခဏ ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့ရပါတယ္။ ယေန႕တုိင္ေအာင္ ဒီလုိေၾကကြဲဘြယ္ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ မရပ္ေသးပါ ဘူး။
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရာမွာလည္း လည္လွီးသားကုိ စားရန္ ပညတ္ထားတာေၾကာင့္ မိန္းမသားျဖစ္တဲ့ အိမ္ရွင္မေတြေတာင္ ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ ယဥ္ပါးျပီး လြယ္ကူစြာ ဟင္းရြက္ကန္စြန္းရြက္လုိ သတ္ျဖတ္ခ်က္ျပဳတ္ေနၾကပါတယ္။ ကြန္အာနိအစ္ေန႔မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ကၽြဲ၊ ႏြားစတဲ့သတၲဝါေတြကုိသန္းနဲ႕ခ်ီျပီး သတ္ျဖတ္ေနၾကပါတယ္။
မကၠာျမဳိ႕ကုိ ဘုရားဖူးရာမွာလည္း အျခားဘာသာဝင္ေတြလုံးဝ ဝင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ တစ္ခါက မ်က္ႏွာျဖဴ လူငယ္ႏွစ္ဦးကုိ ဥေရာပ ခရစ္ယာန္ေတြ ထင္မွတ္ျပီးေတာ့ ခဲနဲ႔ဝုိင္းေပါက္ၾကရာ ေသျပီးမွ တကယ့္ မူဆလင္ျဖစ္မွန္း သိၾကရပါတယ္။ အသဲယားစရာပါပဲ။
ဒီအေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္လည္း ကမာၻမွာစီကနဲ ညံကနဲ သတ္ရဲ ျဖတ္ရဲ ကိစၥေတြမွာ အျခားဘာ သာဝင္ေတြထက္ မူဆလင္ေတြဟာ လက္ရဲ ဇက္ရဲ ရွိတတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ဖိလစ္ပုိင္၊ အီသီယုိပီးယား၊ ယုိးဒယား၊ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ သူပုန္မ်ားႏွင့္ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္ေတြဟာ မူဆလင္ေတြသာျဖစ္၍ သူတုိ႔ေရာက္ရာ ေဒသေတြမွာ ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားတဲ့ သာဓကေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔သာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားျပားလာမယ္ဆုိရင္ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ေတြ ဒုကၡသုကၡေတြနဲ႔ ေရစက္ဆုံရမွာမလြဲပါပဲ။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၀-ခုႏွစ္က ဆုိလွ်င္ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ မူဆလင္ေတြက ေရွာ့(ဖ)ေတာင္တန္း မ်ားမွာ တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုတ္တရက္အခ်က္ျပျပီး သတ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၅-ခုႏွစ္မွာလည္း တူရကီ မႈဆလင္ေတြက လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အာေမနီးယန္းလူမ်ိဳး (၁) သန္းေက်ာ္တုိ႔ကို ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဖဂန္ႏုိင္ငံ မွာလည္း ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၾကီး မျဖစ္မီက မူဆလင္မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႕ ေျပာင္းသြားသူေတြကုိ ေသဒဏ္ ေပးခဲ့ ပါတယ္။
မူဆလင္ေတြဟာ စစ္ေရးအျပင္စီးပြားေရးတုိ႕၊ စည္းရုံးေရးတုိ႕မွာလည္း အျခားဘာသာဝင္ ေတြထက္ လက္ဦးမႈကုိ ရၾကပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ ဗလီမွာ တစ္ေန႕ ငါးၾကိမ္ ဘုရားရွိခုိးရန္ သတ္မွတ္ျပီး ေတြဆုံၾကလုိ႕ သတင္းဦး သတင္းထူးမွအစ အစစအရာရာ သူတုိ႕ခ်င္း ရုိင္းပင္း ကူညီႏုိင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ၎တုိ႔ဟာ အခ်ိန္မေရြး ေဒသမေရြးတုိ႕မွာ လက္ဦးမႈ ရၾကတာကုိ သာဓကျပရပါလွ်င္ ၁၉၆၅-ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလမွာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသမၼတ ဆူကာႏုိလက္ထက္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲ ပ်က္ျပား၍ အျပီးမွာ အင္ဒုိနီး ရွားဗလီဆရာ ေမာလဝီေတြဟာ ဗလီေမွ်ာ္စင္ေတြကေနတက္ျပီး ေဂ်ဟက္ ဆုိတဲ့မြန္ျမတ္တဲ့ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲရမယ္လုိ႔လဲ ခ်မွတ္လုိက္ေရာ မူဆလင္တုိင္းဟာ ေဆြမ်ိဳးေသာ ဘာေသာေတာင္္ မခြဲျခားေတာ့ဘဲ လက္လွမ္းမီရာ ဓါးဆြဲျပီး ကြန္ျမဴနစ္ေတြကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ထသတ္ လုိက္ၾကတာ လူေပါင္း(၆) ေသာင္းနဲ႔ (၁၀)သန္းၾကားမွာ အသတ္ခံၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ အခ်ိန္အခါမေရြး သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ဦးမႈရပုံ သတ္ျဖတ္တဲ့ေနရာ မွာလည္း လက္မရြံပုံတုိ႔ကုိ သာဓကျပတာပါပဲ။
ခရစ္ယာန္ေတြဆုိ တစ္ပတ္တစ္ခါ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမွာ ဆုံေတြ႔ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဆုိလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္တဲ့အခ်ိန္ မတူၾကလုိ႔ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မဆုံႏုိင္ၾကပါဘူး။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ရဟူဒီနဲ႔ ခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႕ အထြ႗္အထိပ္ထားရာ ေဂ်ရုစလင္ ၊ ဟိႏၵဴရ္ဘာသာ ဝင္တို႔ရဲ႕ အထြ႗္အထိပ္ထားရာ ဗာရာဏသီ ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ႕ အထြ႗္အထိပ္ထားရာ အရပ္ေတြမွာ အပါအဝင္ ကမာၻမွာဘာသာျခားတုိ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာ ေဒသေတြမွာ ဗလီၾကီးေတြ ဟိန္းေန ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မသိလုိက္ မသိဖာသာနဲ႔ သိသိသာသာ ဗုိလ္က်ခ်င္တဲ့ သေဘာ လည္းရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ရဟူဒီ ၊ ခရစ္ယာန္ ၊ ဟိႏၵဴ ၊ ဗုဒၶဘာသာအားလုံးတုိ႕ကုိ မူဆလင္ဘာသာ တစ္ခု တည္းကသာဒုိင္ခံ၍ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါအားျဖင့္ ေခတ္အခါသမယမွာ အားေလွ်ာ္စြာ မ်ားစြာေသာ စစ္ပြဲေတြဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ျမိဳ႕ေတာ္ မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္အတြင္းမွာေတာင္ ဗလီအလုံးေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တန္ခုိးၾကီးဘုရား ေစတီပုထုိးကေတာ့(၁၀)ဆူ ပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲ ရွိတာျမင္ေတြ႔ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ အျခားဘာသာဝင္ေတြရဲ႕နယ္ပယ္မွာ ဘာသာတုိင္းဟာ မြန္ျမတ္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ အဆုိျပဳ ခ်က္နဲ႕ မူဆလင္ေတြ ရယူတဲ့အခြင့္အရးမ်ဳိး အျခားဘာသာဝင္ေတြျပန္ရဖုိ႕ကေတာ့ ေဝလာေဝးပါဘဲ။ ေနာက္ျပီးေတာ့လည္း မုိဟာမက္ရွိစဥ္ ခ-ပ၆၃၀ ႏွစ္မွစ၍ မကၠာျမိဳ႕ေတာ္ကုိ ဘာသာျခားလုံးဝ ခြင့္မေပးဘဲ ေတြ႕လွ်င္ဝုိင္းျပီး အေသသတ္ၾကတာ ယေန႔အထိပါပဲ။
ျမန္မာဦးစြန္း ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးျမိဳ႕မွာလည္း ေစ်းခ်ဳိတစ္ဝုိက္မွာ ဗလီေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနန္းေတာ္ ဝင္းေျမထဲမွာေတာင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေခတ္က မူဆလင္ တပ္သား ေတြ ဗလီေဆာက္ခဲ့ၾကလုိ႕ယေန႕အထိတည္ရွိေနပါတယ္။
ေနာက္ျပီးေတာ့ မူဆလင္ေယာကၤ်ားမ်ားဟာ မိန္းမေလးေယာက္ထိ ယူခြင့္ျပဳထား တာရယ္၊ စစ္ပြဲမွာ ဖမ္းလာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိလွ်င္ လင္ရွိမိန္းမကုိပင္ ထိမ္းျမားခြင့္ျပဳထားတာရယ္၊ မူဆလင္ ေယာက်္ားမ်ားကုိ ဦးစားေပးျပီး မိမိရဲ႕မယားကုိ တလပ္(ဘ) သုံးခါေခၚျပီး ကြာရွင္းခြင့္ ေပးထားတာရယ္၊ မူဆလင္ဘာသာမွ အျခားဘာသာသုိ႕ကူးေျပာင္း ကုိးကြယ္သူမ်ားကုိ လူမႈေရးမွ ဝုိင္းပယ္ၾကတာရယ္ စတဲ့ အခ်က္အလက္တုိ႕ဟာ သူတုိ႕ေရာက္ရာအရပ္ေတြမွာ ေဗဒါပင္မ်ားလုိ တရိပ္ရိပ္နဲ႔ မူဆလင္ ဦးေရ တုိးပြား၍ ထပ္၍သာ တုိးပြားေစပါတယ္။
မူဆလင္ေတြကုိ တစ္ခုခ်ီးက်ဴးစရာရွိတာက သူတုိ႕စစ္ေအာင္ႏုိင္မွသာ ဘာသာေရး နယ္ခ်ဲ႕ ၾကတာမဟုတ္ဘဲ သူတုိ႕စစ္ရႈံးတဲ့အခါမွာလည္း ေအာက္ကေနျပီးေတာ့ လွ်ဳိျပီးေတာ့ငုပ္ျပီး ဘာသာေရး နယ္ခ်ဲ႔႕ႏုိင္ၾကတာပါပဲ ။
ကမာၻသမိုင္းမွာ အမ်ားသိၾကတဲ႔ မြန္ဂိုဘုရင္ ကူဗလိုင္ခန္႔ ဂန္ခ်ဳပ္ခန္႔ တို႔ဟာ ကမာၻမွာ အၾကီးဆံုး အင္ပါယာၾကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အေရွ႕ဘက္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားကမ္းေျခမွသည္ အေနာက္ ဘက္ ဥေရာပ ဟန္ေဂရီ ပိုလန္ ႏိုင္ငံမ်ားအထိ မိုင္ (၅၀၀၀) ေက်ာ္ ခရီးေလာက္ကို မြန္ဂို စေလ စစ္သည္ ျမင္းသည္တို႔မွာ စစ္ေရးကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းျဖစ္တဲ့ မူဆလင္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈ လည္း ျပဳေရာစစ္ေရးကေတာ့ ေအာင္ႏုိင္ပါရဲ႕ၾကာေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ စစ္ေရး အရေအာင္ႏုိင္ေပမယ့္ ဘာသာေရး အယူဝါဒအရ ျပန္ျပီးနယ္ခ်႕ဲခံလုိက္ၾကရပါတယ္။ မြန္ဂုိ နဲ႕မူဆလင္တုိ႕ အေၾကာင္းပါျပီး ‘ မဂုိမူဆလင္ ‘ တုိ႕ေပါက္ဖြားလာၾကပါတယ္။
ယင္းမဂုိတုိ႕နည္းတူ တာ့(ေခၚ) တူရကီတုိ႕ဟာလည္း မူလက အာရွတုိက္အလယ္ပုိင္းမွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တန္ခိုးထြားလာခ်ိန္မွာ မူဆလင္အာရပ္တုိ႕ရဲ႕ ဘဂၢဒက္ျမိဳ႕ကုိ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ သိမ္းယူပါတယ္။ တူရကီတုိ႕ဟာ စစ္ေရးအရ ေအာင္ႏုိင္ေပမယ့္ ေနာင္အခါက်ေတာ့ တာ့(ခ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သြားၾကကာ စူ(လ)တန္အမည္ကုိ ခံယူ ကာ အုပ္ခ်ဴပ္ပါတယ္။
ထုိအခါမွစ၍ တာ့(ခ)ေခၚတူရကီတုိ႕မူဆလင္ဘသာ၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိခံရပါေတာ့တယ္။
အဲဒီေတာ့ မူဆလင္ေတြဟာ သူတုိ႕ဘာသာျပန္ပြားေရးအတြက္ သူမတူေအာင္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၾကိဳးစားၾကရာမွာ ခ်ီးက်ဴးဖုိ႕ေကာင္းပါတယ္။ စစ္ေရးအရ ေအာင္ႏုိင္လုိ႕ႏွိပ္ကြပ္ျပီး သိမ္းသြင္းသလုိ စစ္ေရးရႈံးနိမ့္ ျပန္ေတာ့လည္း ေအာက္ကေန႕လွ်ဳိျပီး ျပန္သိမ္းသြင္းျပန္တာပဲ။ တန္းတူရည္တူ စီးပြားေရး အရ ေရာက္ရာအရပ္ေတြမွာအဖုိရာ အမကပါသိမ္း သြင္းၾကျပန္ပါတယ္။ အထက္ကေရာ ေအာက္ကေရာ ေဘးတုိက္ေရာ မလြတ္တမ္း စည္းရုံးၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ ဦးနာရာဒက သူတုိ႕ကုိ ယူသႏၲရာေတြလုိ႕ သမုတ္ပါတယ္။ စပါးေျမြၾကီးဟာ သားေကာင္ကုိ ၎ရဲ႕ စက္ကြင္းထဲ ဝင္လာလွ်င္ မလြတ္တမ္းျမဳိပစ္ တတ္လုိ႔ စပါးၾကီးေျမြေတြလုိ႕လည္း သမုတ္ပါတယ္။
ဟဂ်ရီ သကၠရာဇ္(၂)တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အူဟုဒ္စစ္ပြဲ၌ တစ္ဖက္မွ ခဲက်ဳိးထိမွန္၍ တမန္ေတာ္၏ သြားတစ္ေခ်ာင္းက်ဳိးသြားခဲ့တယ္။ ယင္းစစ္ပြဲတြင္ တစ္ဖက္မွ နာက်ည္းစြာ ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ တုိက္ခုိက္သည့္ အေလ်ာက္ တမန္ေတာ္အား ျမားမထိရန္လက္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေသာ ဟဇရသ္ဘြလ္ဟာ၏ လက္မ်ား ျမားထိ၍ ႏွစ္ဖက္စလုံး ျဖတ္ပစ္လုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ဒါလ္ဒ္ဗင္္ဝါလိဒ္ ဆုိသူအား “အလႅာ၏ဓါး“ ဟု ဘြဲ႔ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ (ဒီေနရာ၌ျမင့္ျမတ္လွသည္ဟုဆုိေသာ အလႅာေကာင္းကင္ဘုရားႏွင့္ လူသတ္သမား လက္နက္ဘယ္လုိဆက္စပ္သလဲလုိ႕ေတြးေတာစရာပင္။)
တမန္ေတာ္မုိဟာမက္၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ေကာင္းကင္ ထာဝရဘုရားသခင္က သုိး/ဆိတ္စ သည္ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားတုိ႕သာ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ တမန္ေတာ္မိုးဇတ္ သည္လည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္ဒါဝတ္သည္လည္းေကာင္း သုိး/ဆိတ္ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ပင္လွ်င္ သူ႔ဦးေလး၏ တိရိစၧာန္မ်ားကုိ ငယ္စဥ္ကထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ့သူျဖစ္၍သာ တမန္ေတာ္ အျဖစ္ ထုိက္တန္ေစေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္ဟုဆုိပါတယ္။
တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ဟာ ၎၏အယူဝါဒျပန္႕ပြားေရးအတြက္ မည္သုိ႕မည္ပုံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံကုိ အက်ဥ္းရုံး၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈပါလွ်င္ -
(က) စစ္တပ္ကုိဖြဲ႕စည္းပါတယ္။
(ခ) ရွင္ဘုရင္ေတြကုိ အစၥလာမ္ဘာသာ အယူဝါဒကုိခံယူမည္ေလာ (သုိ႔) စစ္ေရးအရ အျပဳတ္တုိက္ ခုိက္ျခင္းကို ခံယူမည္ေလာဟု ရာဇသံေပးပါတယ္။
(ဂ) အစၥလာမ္အယူဝါဒ မခံယူေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ စစ္ခ်ီပါတယ္။
(ဃ) စစ္ခ်ီရာမွာ တပ္သားမ်ားကုိ ကတိသစၥာ ခံယူေစျပီး တစ္ဗုိလ္က် တစ္ဗုိလ္တက္ စနစ္ျဖင့္
အလံမလဲတုိက္ခုိက္ေစခဲ့ပါတယ္။
(င) စစ္ခ်ီလုိ႔ေအာင္ျမင္သိမ္းပိုက္ျပီး နယ္ေျမေတြမွာ အစၥလာမ္ဝါဒခံယူေရး၊ ျပန္႔ပြားေစေရး၊
တည္တံံ႔ ေစေရးတုိ႕အတြက္ အစၥလာမ္ဥပေဒကုိခ်မွတ္ပါတယ္။
(စ) ရႈံးနိမ့္သြားတဲ့ ရန္သူဘက္က တုိက္ပြဲမွာက်တဲ့ လင္ေယာက်္ားမ်ားရဲ႕ မိန္းမ၊ မုဆိုးမ၊ လင္ရွိ
မိန္းမမ်ား၊ သမီးပ်ဳိမ်ား၊ သုံ႕ပန္းမိန္းမမွန္လွ်င္ ဘယ္မိန္းမကုိမဆုိ တုိက္ပြဲႏုိင္ အစၥလာမ္ တပ္သား
မ်ားက သေဘာရွိ မထိမ္းျမားဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိမ္းျမား၍ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္သတ္ ယူပုိင္ခြင့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ခ်၍ေပးထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သူတစ္ပါးသားမယား မ်ားကုိ မုဒိမ္းသမားဆန္ဆန္ သိမ္းပုိက္တာဟာ ဘုရားဝါဒဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတာစဥ္းစားစရာပါပဲ။
(ဆ) ဘာသာဝင္ဦးေရ အျပီးအပုိင္ တုိးပြားေစေရးတြင္ မူဆလင္ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ သားေဖာက္
ယူရန္ အတြက္တရားဝင္ မယားေလးေယာက္ႏွင့္ အေျမႇာင္မယားအမ်ားအျပားကုိလည္း
ယူခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ မူဆလင္ေယာက်္ားမ်ား၏အလုိက် ဘာသာေရးစည္းရုံးႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒ
အရ တလပ္(ဘ) သုံးၾကိမ္ေခၚရုံမွ်ျဖင့္ မိမိမယားအား ကြားရွင္းခြင့္ျပဳထားျခင္း။
(ဇ) မယားမ်ားျပားစြာ ယူထားသည့္ႏွင့္အမွ် လိင္ဆက္ဆံႏုိင္ေရးအတြက္ အေရျပား လီွးျဖတ္ျခင္း
ကုိ မူဆလင္ေယာက်္ားတုိင္းအားျပဳလုပ္ေစျခင္း၊
(စ်) ဘာသာအယူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံးဝဆန္းစစ္ခြင့္မျပဳျခင္း။
(ည) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း အျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ကုိ
တားျမစ္ထားပါတယ္။ စူရာ(ဟ)၃-ဆာယဒ္ေတာ္ ၁၁၇ အရ “မိမိတုိ႕မူဆလင္မ်ားကလြဲ၍
အျခားမည္သူကုိမွ်ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အေဆြခင္ပြန္းမဖြဲ႕ႏွင့္၊ ထုိသူတုိ႕သည္သင္တုိ႕အား မေကာင္းၾကံ
စည္ရာ၌ အၾကံစည္ေလွ်ာ့မည္မဟုတ္ေခ်“လုိ႕အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဤမွ်နဲ႔ပဲ အစၥလာမ္ဘာသာစတင္ေပၚေပါက္လာပုံ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဘယ္သုိ႕ဘယ္ပံု ေဆာင္ရြက္ပုံတုိ႕ကုိအက်ဥ္းရုံး၍ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ရွင္ရဟန္းမွာ ၊ ျပဳျပင္ပါ

ရွင္ရဟန္းမွာ ၊ ျပဳျပင္ပါ

လူတုိ႕ဘက္က စိတ္ဓာတ္မ်ား ျပင္သင့္သလုိ ရဟန္းေတာ္တုိ႕ဘက္ကလည္း ျပင္သင့္ပါ၏။ ျမဳိ႕ရြာတုိင္းတြင္ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ ဆရာေတာ္တုိ႕သည္ ဘာသာတူေသာ ရဟန္းေတာ္ျခင္း တုုိက္ ခုိက္ျခင္း၊ အျပစ္ေျပာျခင္း၊ ရာထူးလုျခင္း စသည္ျဖင့္ မလုပ္သင့္တာမ်ားလုပ္ေနၾက၍ ညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစသျဖင့္္ အဘယ္မွာလူမ်ဳိးျခား၊ဘာသာျခားတုိ႕ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္နည္း။ သုဓမၼာ၊ ေရႊက်င္ စသည့္ဂုိဏ္းစြဲမထားဘဲ ဘာသာသာသနာ၏ အႏၲရာယ္ကုိ စုေပါင္းကာကြယ္သင့္ပါ၏။ ယခုအခါ ဂုိဏ္းစြဲ၊ေဒသစြဲ၊ဆရာစြဲ၊တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတုိ႕ခြဲကာေနၾက၍ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးအနီးကပ္ဆုံး မူဆလင္ကုလား အႏၲရာယ္ကုိေမ့ေနၾကေပသည္။ ဒီလုိေမ့ေနၾကလွ်င္ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိၾကမည္ျဖစ္ သည္။

ညီညြတ္မႈပြား ၊ တုိ႕မ်ဳိးသား

ညီညြတ္မႈပြား ၊ တုိ႕မ်ဳိးသား

လူမ်ဳိးတုိင္း ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မညီညႊတ္လွ်င္ ျမန္ျမန္ပ်က္စီးတတ္ပါ၏။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား တုိ႕သည္ လူမ်ဳိးျခားတုိ႕အေပၚ ခင္မင္ေဖာ္ေရြတတ္ေသာ္လည္း ကုိယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းအား ကူညီမႈ နည္းပါးရုံမွ်မက ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမခ်င္း ၾကီးပြားသည္ကုိပင္ မနာလုိဝန္တိုျဖစ္၍ တုိက္ခုိက္တတ္ၾက၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးျခားဘာသာျခားတုိ႕ စိတ္ၾကိဳက္ေသြးခြဲျပီး ဝါးမ်ဳိႏိုင္ၾကသျဖင့္ ဤစိတ္ ဓာတ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ရန္ အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္၏။ လူမ်ဳိးျခားတုိ႕ ဝါးမ်ဳိရန္ၾကဳိးစားလွ်င္လည္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္ျဖင့္ စုေပါင္း ကာကြယ္သင့္ပါ၏။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တစ္ေယာက္အားျဖင့္မႏုိင္လွ်င္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လုပ္ သင့္ပါ ၏။ ယင္းသုိ႕မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ ကြက္မ်ားကုိလည္း ဝါးမ်ဳိခံရႏုိင္ေပသည္။ ယင္းသုိ႕ မလုပ္ေဆာင္သျဖင့္ ဝါးမ်ဳိခံရပုံကုိ ျပရလွ်င္ ေမျမိဳ႕ႏွင့္ က်ဳိက္မေရာ လုိင္းကား အသင္းမ်ားကုိ လက္ညႇိဳး ထုးိျပရမည္ျဖစ္၏။ တစ္ခ်ိန္က ယင္းျမိဳ႕မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႕သာ ကားလုိင္းေတြ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ ေသာ္လည္းယခုအခါ မူဆလင္တုိ႕ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားၾကေပျပီ။ တုိင္းရင္းသားတုိ႕ လုိင္းကားမ်ား ကားလုိင္းအတြက္ ေငြေၾကးမျပည့္စုံသျဖင့္ ေခ်ာင္ထဲေရာက္ ေနၾကေပသည္။